HARPIC Eco WC puhastusvahend Eucalyptus 750ml

EAN
3059941009686
Laokood
C93336
5,12 €
6.83 / l
Hulgihind
5,12 €
Lisa soovikorvi
Lisa soovikorvi
WC-puhastusvahend Eco Eucalyptus. EFEKTIIVNE PUHASTUS + PLEKKIDEVASTANE KAITSEKIHT. WC puhastusgeel, mis jätab tualetipotile kaitsva kleepumisvastase kihi, et hoida see puhtana kuni 100 loputuskorda. Selles on ühendatud 10 võimast toimet, et eemaldada pisikud ja mustus, isegi selle, mida ei ole näha: 1. Kiire toime 2. Katlakivi 3. Tugevad plekid 4. Rooste 5. Uriini plekid 6. Kogunenud mustus 7. Äärealune 8. Allpool veepiiri. 9. 99,9%* bakteritest 10. Desinfitseerib. ETTEVAATUST. Sisaldab vesinikkloriidhapet. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib söövitada metalle. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida luku taga. Hoida üksnes originaalpakendis. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul veega.